Asennuskehys, joka kiertää ulkoseinä- ja ikkunaelementtejä

Perusteita:
 • Kiristys tapahtuu ruuveilla syvyyssuunnassa, jolloin asennuskehys painuu vasten pilarissa ja välipohjalaatan ylä- ja alapinnassa olevaa "karmia" ja näiden välissä olevaa tiivistettä -> rakenteesta tulee tiivis, mutta elämisvara jää
 • Asennus sisäpuolelta, helppo ja turvallinen työtapa
 • Nopea asennus
 • Ei paikan päällä tehtäviä pölyäviä ja meluavia töitä
 • Erillisyys kantavasta rungosta antaa aikatauluun pelivaraa
 • Seinä-/ikkunaelementtien paikka helposti muutettavissa myös jälkikäteen, kunhan kiinnitys on tasavälinen
 • Pienin muutoksin (asennuskehys lisäämällä) tähän sopivia elementtejä tekeviä valmistajia on useita, ts. tuotteissa on valinnanvaraa
 • Myös käytetyille elementeille voi muodostua toimivat markkinat
 • Vaurioitunut elementti helposti vaihdettavissa/irrallaan korjattavissa, esim. homevauriota epäiltäessä
 • Normaalitilanteessa kiinnitys on sivu- ja korkeussuunnassa joustava, mutta esim. pilarin ylikuormitustilanteessa (lähinnä onnettomuuden sattuessa) ko. pelivara painuu umpeen ja myös seinäelementit kantavat lisäten täten rakenteen varmuutta
Tutkittavaa:
 • Tuleeko tiivistysongelmia?
 • Onko asennus myös käytännössä riskitön myös pienet normaalit virheet työssä huomioiden?
 • Miten näin muodostuvien julkisivujen ulkoasuun suhtaudutaan (idean muuntojoustavimamssa muodossa pilarit muodostavat ruudukon, jonka välissä ko. elementit ovat)?
 • Miten ratkaistaan elementin yläreunan tuenta (toimiiko yksinkertainen vaakapalkki pilareiden välillä) ja liitos päällä olevaan välipohjalaattaan siten että väli on ilmatiivis mutta ei muodosta äänisiltaa? Onnistuuko villalla ja tiivistemassalla?
 • Tämä on vain yksi vaihtoehto rakentaa ulkoseinä. Miten esim. yhtenäisesti, jatkuvasti verhoiltua pintaa saataisiin tehtyä parhaimmin?