Ongelmia ja ratkaisuja muuntojoustavan rakennuksen toteutuksessa

Ongelma: Asennuslattioiden hinta.

Ratkaisu: Asennuslattia on osa rakennetta, jota tarvitaan muutenkin kantavuuden sekä ääni- ja paloeristyksen kannalta -> lisäkustannus on pieni.

O: Ääneneristys ja palon leviämisen estäminen erityisesti vaakasuunnassa. Asennuslattian vapaa tila päästää äänen ja palon leviämään.

R: Asennustilat rajautuvat pienemmiksi tiloiksi muutenkin tarvittavien kantavien rakenteiden avulla eikä ääni tai palo pääse näin ollen vapaasti leviämään. Lisäksi viemäri- ja ilmanvaihtoputkien asennustilan täyte absorboi ääntä ja hidastaa palon etenemistä.

O: Koko kalustejärjestelmä koottava saman valmistajan osista.

R: Erikoisosat, eli vp-laatta ja muotolaatat, ovat aina samanlaisia massatuotteita. Muut rakenteet ja kalusteet ovat vapaasti valittavissa.

O: Ilmanvaihtoputkien hankala reititys

R: Pieni, edullinen iv-kone kussakin välipohjalaatassa -> lyhyet putket ja hyvä säädettävyys

O: Muuntojoustavien märkätilojen vaikea toteutus

R: Betonilaatan tilalla on teräskaukalo

O: Betonirakenteen kylmäsillat

R: Kantava rakenne on puuta, ei muodosta merkittäviä kylmäsiltoja

O: Ikkunan kohdalla ei voi olla väliseinää

R: Aukotus on muutettavissa. Ikkunat ja ulkoseinät ovat kehyksellisiä, pulttikiinnitteisiä elementtejä.

O: Ajoitusongelma naapureiden kesken: toisen haluttava enemmän tilaa, toisen vähemmän, samanaikaisesti, jotta kauppa tilasta voi syntyä

R: Asunnon koko joustaa myös syvyyssuunnassa, rakennus on syvärunkoinen. Näistä tiloista on helpompi käydä kauppaa. Kauppaa tekevien ei tarvitse välttämättä olla naapureita, sillä varasto tai vastaava voi olla myös muualla kuin aivan asunnon yhteydessä.

O: Muuntojoustavuuden mahdollisuudet ehkä vaikeasti miellettäviä

R: Netissä on (myös) ilmaisia suunnitteluohjelmia