Tavoitteet

Tavoiteltavalle eli huolettomalle ja mahdollistavalle rakennukselle voi asettaa seuraavia vaatimuksia:

  • joustaa ihmisten tarpeiden mukaan sekä tilaratkaisuiltaan että kooltaan
  • mahdollistaa eri asioita, sellaisiakin, joista emme vielä tiedä mitään tai jotka eivät ainakaan ole valtavirtaa vielä
  • kuluttaa energiaa silloin kun tuuli ja aurinko sitä paljon tuottavat
  • on tehty uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista
  • on tekniseltä rakenteeltaan kestävä, tarkistettavissa oleva ja korjattava
  • täyttää normit reippaasti eli äänieristys, palo- ja kosteusturvallisuus ja muut tekniset seikat ovat paremmin kuin hyvin kunnossa
  • miellyttää silmää, miksei kaikkiakin aisteja
  • sopii ympäristöönsä, joko siihen sulautuen tai sitä täydentäen ja rikastaen
  • on kohtuuhintainen

Hieman kuulostaa toiveiden tynnyriltä. Mutta, tässä projektissa hahmotellaan ratkaisuja, joilla näihin vaatimuksiin voidaan vastata.

Kuvassa on esimerkki muuntelumahdollisuuksien käytöstä pienessä asunnossa. Vaikkapa tällaiseksi voi asunnon siis tehdä. Sisäpuolen muuntelumahdollisuuksilla saadaan tilat sovitettua käyttäjiensä tarpeisiin ja ulkopuolen muuntelu johtaa kuin itsestään moni-ilmeiseen ulkoasuun, jos asia sopivasti toteutetaan. Tarkoitus on siis kokeilla ja kehittää tiettyjä ratkaisuja muun muassa kuvassa olevien tavoitteiden saavuttamiseksi.