Käyttökohteita

Rakenne sopii kerrostalo- ja toimistorakentamiseen lisäksi periaatteessa lähes kaikentyyppisiin rakennuksiin. Muunneltavuus ja hyvä äänieristävyys eivät tuo perusrakenteeseen juurikaan lisähintaa verrattuna kilpaileviin rakennustapoihin, joten vaikka ko. ominaisuuksia ei aina tarvittaisikaan, ei niistä ole haittaakaan esimerkiksi ylimääräisten kustannusten muodossa.

Omakotitalot: Menetelmää voidaan siis käyttää myös omakotitaloissa samoin eduin, kantavana alapohjana. Alakatto vain korvataan eristeellä.

Väistötilat: Väistötilakoulujen ym. rakentaminen onnistuu myös. Ulkonäöstä voidaan saada nykyisiä toteutuksia vähemmän parakkimainen ja väistötilatarpeen loputtua rakennus on helposti siirrettävissä ja muutettavissa esim. asuinkäyttöön.

Rakennukset, joissa on sesongin mukaan muuttuvat tarpeet: Yhtenä pienen mittakaavan käyttönä, ratkaisulla voidaan toteuttaa sesongin mukaan siirrettäviä tiloja. Vaikkapa talvella Lapissa majoitustilana tai työntekijöiden käytössä, kesällä festareilla ja muissa tapahtumissa.

Sesonkiluonteisia ja vaihtuvia tarpeita ajatellen helposta muunneltavuudesta on luonnollisesti paljon etua. Esimerkiksi hiihtokeskusten työntekijöiden tarpeet ovat hyvin vaihtelevia, toisilla saattaa olla perhe mukana ja oleskelu voi kestää vuosia, toiset käyvät pari kuukautta yksin piipahtamassa. Kumpaankin tarpeeseen voidaan

Erillään verkoista olevat rakennukset: Sopivalla varustuksella myös omavarainen käyttö ilman sähkö- ja vesiverkkoja onnistuu. Palkkien väliin saa tarvittaessa esim. suuret tuore- ja jätevesitankit ja akut. Laatan kantavuus puolestaan mahdollistaa tuennan vain nurkista eli tilapäisen tai nopeasti ja edullisesti tehtävän pysyvämmän perustuksen. Ulkoverhouksen muuneltavuus mahdollistaa aurinkopaneelien asentamisen seinille sopiviin suuntiin.

”Asuminen palveluna”: Ajatus on hyvin toteutettavissa, koska rakennuksen fyysiset ominaisuudet tunnetaan paremmin kuin vaihtelevammissa, tavanomaisissa toteutuksissa ja toisaalta asunnot ovat aina muutettavissa ja räätälöitävissä vaihtuviin tarpeisiin.

Liikuntarajoitteisten henkilöiden asunnot: Muunneltavat sisätilat mahdollistavat minkä tahansa huoneiston räätälöinnin liikuntaesteisten tarpeisiin. Näin ollen esimerkiksi ikäihmisten asuminen lähellä omaisia tai muita tarpeen tullen auttavia ja läheisiä henkilöitä henkisen ja fyysisen tuen saamiseksi onnistuu joustamattomia rakennustapoja paremmin. Esimerkiksi avusteiset eli korkeudeltaan säädettävät ym. kalusteet voidaan toteuttaa asuntoon kuin asuntoon.