Tiivistelmä: tilanteiden mukaan joustava rakennus kohtuukustannuksin

Esitän tällä sivustolla erittäin muuntojoustavan rakennuksen kustannustehokkaan toteutusmahdollisuuden. Rakennus voi olla omakoti- tai kerrostalo tai mitä tahansa siltä väliltä. Rakennussysteemi lyhyesti kuvattuna koostuu kiinteästä rungosta, jossa on vain lattiataso ja melko harvassa olevia pilareita. Loppuosa rakentamisesta onkin sitten isojen poikien legopalikoiden sijoittelua. Hieman yksinkertaistettuna mutta vain hieman. Seinät, ikkunat ja ovet käyttäjä voi siis sijoitella varsin vapaasti. (Eikä asia ole ikä- tai sukupuolisidonnainen...)

Logiikka on seuraavanlainen, abstraktimmista arvoista niiden konkreettisen sovellukseen edeten:

1. Ihmisten hyvinvointi on kaiken rakentamisen päämäärä.

2. Ihmisten käsitykset hyvästä ympäristöstä ovat erilaisia. Lisäksi ihmisen on tärkeää kokea olevansa toimija, ei passiivinen vastaanottaja. Näin ollen sitä parempi, mitä enemmän asukkaat voivat vaikuttaa omaan asuntoonsa.

3. Yhden ihmisen vapaus toimia ei saa kuitenkaan merkitä mainittavaa toisen ihmisen vapauden kaventumista.

-> 4. Rakennusten tulee olla käyttäjänsä muunneltavissa haluamakseen. Tämän on kuitenkin tapahduttava siten että luonnonvarojen kulutus on kestävällä tasolla eli esim. kysyntään nähden niukasti saatavilla olevien uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä rajoitetaan.

5. Rakennusten on täytettävä palo- ja ääni- ja lämmöneristysvaatimukset. Paitsi lain säätämät, myös ihmisten suorista tarpeista lähtevät.

6. Välipohja on kerrostaloissa keskeinen rakenneosa. Em. vaatimukset edellyttävät siltä riittävää korkeutta, fysiikan lakien mukaan. Lisäksi korkeutta on riittävästi viemäreille kallistuksineen.

-> 7. Koska korkeutta vaaditaan, jää rakenteeseen tyhjää tai vain kevyellä eristeellä osin täytettyä tilaa, jota on mahdollista käyttää vaikkapa (lähes kaiken) talotekniikan sijoittamiseen. Edellytyksenä tälle on se, että pintarakenne on helposti avattava.

8. Saavuttaakseen suosiota rakenteen tulee olla investointikustannuksiltaan kohtuullinen, toimivuuden lisäksi.

9. Hyvin tekeminen ei tule välttämättä investointina kalliimmaksi kuin heikompi toteutus. Esimerkiksi betonin valaminen monesta näkökulmasta hyvään muotoon on likimain samanhintaista kuin sen valaminen huonompaan, suppeammalta katsantokannalta optimoituun muotoon. Tässä esimerkkinä pinnan betoniset muotolaatat. Hyvän suunnittelu voi vaatia enemmän vaivaa kuin tavanomaisen, keskinkertaisen, mutta varsinkin sarjatuotannossa suunnittelun osuus hinnasta on häviävän pieni.

-> 10. Kannattaa suunnitella ja tehdä niin hyvin kuin vain kuvittelemaan ja toteuttamaan pystyy.

Perusidea on se, että sarjavalmisteisella, lähes kaiken talotekniikan sisältävällä välipohjalaatalla saadaan investointikustannukset tavanomaisen, ei-joustavan rakennuksen tasolle. Toisaalta se mahdollistaa myös hyvinkin mielikuvituksellisten huoneratkaisujen tekemisen ja huonejaon muuttamisen helposti koska tahansa. Myös vesipisteiden ja viemäreiden paikat ovat muutettavissa rakenteita rikkomatta. Lisäksi ratkaisu on turvallinen vesivahingon sattuessa. Pilari-laattarakenne mahdollistaa myös ulkoseinien ja ikkuna-aukotusten muuntelun.

Teknisesti kyseessä on puinen ripalaatta (alalaattapalkisto), jossa on irralliset, johdotusten asennustilan sisältävät betonilaatat puupalkkien ja joustavien äänieristyskaistaleiden päällä. Viemärit ja ilmanvaihtokanavat voidaan asentaa palkkiväleihiin ja tuoda reiällisen betonilaatan läpi huoneen puolelle. Täytteenä sopivin lienee kevytsora tai vaahtolasi tms. Betonisille muotolaatoille on mallisuoja. Rakenne pääpiirteissään näyttää esim. tältä:

Kuvasta puuttuu yksinkertaistamisen vuoksi yksityiskohtia kuten päätyristikko, joka mahdollistaa laatan itsekantavuuden myös poikittaissuunnassa. Kannatus vain nurkista siis riittää. Märkätiloissa kuvan puulattia betonisten muotolaattojen päällä korvataan teräskaukalolla.

Materiaalit voivat myös olla toisia, esim. kuvan CLT-levy alalaattana voi olla vaneria tms. Alakatto em. laatan alla ei ole välttämätön äänieristyksen viranomaisvaatimusten kannalta, mutta parhaaseen tulokseen pyrittäessä siitä on hyötyä. Kaiken kaikkiaan perusrungosta (alalaatta + palkit + betoniset irtolaatat) voi tehdä erilaisia variaatioita tarpeen mukaan. Muun muassa, betonin tilalla voi käyttää vaikkapa puukomposiittia, ellei massaa tarvita äänieristyksen takia. Näkyvä lattia voi olla parkettia tai laminaattia. Ja niin edelleen, mahdollisuuksia on. Hyvin tehty perusrakenne antaa niitä.

Puumateriaali alalaatassa ja palkistossa paitsi on uusiutuvaa, kotimaista, suhteellisen lujaa, helposti työstettävää ja sitoo hiiltä ilmakehästä, myös mahdollistaa rakenteen ilman merkittäviä kylmäsiltoja. Näin ollen vakioitu väli- tai kantava alapohjalaatta sopii mitä moninaisimpiin käyttötarkoituksiin, myös sellaisiin, joissa osa laattaa on kylmässä tilassa ja osa lämpimässä.

Toistaiseksi kyse näissä suunnitelmissa on vain sanoista ja kuvista, mutta pyrkimys on kohti konkretiaa. Aluksi suunnitelmia tarkentaen, siitä pieneen koerakennukseen edeten. Kaikki kommentit, myös kriittiset mutta asiaa edistävät, ovat tervetulleita.

Uskon vahvasti, että tässä esitetty muuntojoustava toteutustapa on tulevaisuuden rakennusten pääasiallinen malli jonakin päivänä. Ehkä ihmetellään, miten joustamattomia käyttäjän muuttuviin tarpeisiin rakennukset joskus olivat. Tarkka toteutus voi olla tässä esitetyn tapaista tai jotakin muuta, mutta tavalla tai toisella tämän oletan olevan suunnan.