Muut rakenteet

Ratkaisu

Välipohja tuettu rakennuksen sisäosan puoleisesta päästä hissi-/porraskuiluun

Perusteita

 • Välttämätön rakennuksen jäykistämiseksi sivuttaiskuormia (esim. tuuli) ajatellen, ellei muualla rakennuksessa ole ko. jäykisteitä
 • Hissi-/porraskuilu on helpostitehtävissä hyvin jäykäksi ristikkorakenteella, CLT:stä tai betonista
 • Muuntojoustavuuden kannalta parempi ratkaisu kuin leveät seinänosat tai vinotuet muualla laatan alueella

Tutkittavaa

 • Millainen on ääniteknisesti sopivin
  vp-laatan ja kuilun liitäntä, tarvittava lujuus huomioiden?
 • Entä porraskuilun välipohjien rakenne, tehdäänkö tässä kehitettävillä vp-laatoilla vai muilla ratkaisuilla?
 • Kuilun yhteydessä tuodaan vp-laatoille lämmitys-, jäähdytys- ja vesijohdot. Miten tämä järjestetään?

Täyte palkkiväleissä rakeista irtoainetta: kevytsoraa, vaahtolasia, hiekkaa, geopolymeeria tai näiden seosta

 • Palamaton, suojaa myös puuosia palolta
 • Absorboi ääntä
 • Eristää lämpöä (muut kuin hiekka)
 • Kestää kosteutta
 • Ei pölyä kuten villa
 • Helposti poistettavissa ja takaisin laitettavissa putkien paikkoja vaihdettaessa, täyttää välit itsestään
 • Kokonaisuuden rakennusfysikaalinen toiminta todellisissa tilanteissa, huomioiden eri mahdollisuudet kylmän/lämpimän tilan sijaintiin laatan ylä- ja alapuolella ja vaakasuunnassa?
 • Sopiva raekokojakauma (lämmöneristävyys, ääniabsorptio, kuivuminen, hinta,käsiteltävyys)? Erityisesti geopolymeerien osalta, koska ne olisivat kiinnostava uusi mahdollisuus.

Alakatto massiivipuuta, jaettu pituussuuntaisiin, toisistaan erillään kannatettuihin kaistaleisiin, jotka ovat joustavasti kiinni muussa vp-laatassa

 • Ilmaraossa voi vetää valmiiksi johtoja kattovalaistusta varten ja sprinklauksen
 • Katkaisee äänisillan, kun väliseinän puolikkaat ovat eri laatoissa kiinni, ts. laattojen välinen sauma on seinän välissä
 • Parantaa lämmöneristystä, erityisesti jos
  ilmaraossa on villaa
 • Villan kattosijoitus tiiviin pohjalevyn
  alla on kosteusturvallinen. Esim. pohjalevyn päällä sijaitessaan villa voisi kastua vuotovesistä ja kuivuminen lienisi melko hidasta.
 • Mikä vaimennusmateriaali olisiparas (lasivilla/kivivilla ja eri laadut niistä, orgaaniset materiaalit, reikälevyt eri materiaaleista ja eri reikäkoolla)?
 • Kaistaleiden erottaminen toisistaan, millä materiaalilla ja millaiset rakennedetaljit?
 • Kaistaleiden kannatus, jousirangoilla vai joustavilla kiinnittimillä? Huomiotava valmistustekniikka ja irrotettavuus jälkeenpäin.
 • Paloturvallisuus? Pitäisikö alakaton
  olla muuta materiaalia kuin puuta? Riittävätkö sprinklaus ja puun palonsuojakäsittely tarvittavaan turvatasoon?

Alakaton pinta uritettu. Väliseinän yläosaan ruuvattavat kulma- tai T-raudat asetetaan alakaton uriin hieman samaan tapaan kuin seinän alapään vastaavat osat asetetaan muotolaattojen nappuloiden väliin.

 • Toimii väliseinän yläpäätä kannattelevana
  osana.
 • Väliseinän yläpään tukeminen on toki muutenkin toteutettavissa, onko tämä paras tapa?
Pistorasiat voivat olla upotettuja myös lattiaan, ylös ponnahtavia
 • Voivat korvata väliseiniin asennettavat pistorasiat ja helpottavat siten muuntojoustoa
 • Saadaan siististi piiloon ja pois tieltä
  aina kun pistorasioita ei tarvita
 • Voidaan asentaa reiälliseen vakiomuotolaattaan,
  viemärin asennusaukkoon
 • Markkinoilla on valmiita tuotteita eli ei
  vaadi erillistä kehitystyötä eikä ainetta rikkovia töitä työmaalla
 • Muodostavatko upotukset ongelman paloturvallisuuden tai ääneneristyksen kannalta?
 • Riittääkö teräs”kaukalo” pistorasiatornin alla/ympärillä ehkäisemään em. pulmat?
 • Ovatko halvat kiinalaiset pistorasiat tähän tarkoitukseen ok tai saako muita siedettävään hintaan?
 • Sama Kiina-kysymys koskee myös muita varusteita
Välipohjan päädyssä voi olla valmis kehys aurinkopaneeleille
 • Helpottaa asennusta ja lisää sen turvallisuutta
 • Samaan kehykseen voidaan laittaa myös muut pintaelementit
 • Mahdollistaa aurinkosähkön tuoton edullisesti, koska asennuskustannus on minimissään ja paneeli korvaa muun ulkoseinäpinnan
 • Kehyksen, erityisesti pohjan,
  detaljisuunnittelu mm. sadeveden poisjohtamista ajatellen
 • Detaljit myös sähköasennusten helpouden kannalta?