Sisäseinät kiristetään muotolaattoihin.
Huoneistojen välinen seinä kahdesta puolikkaasta.

Kuvassa huoneiston sisäinen seinä. Se on kiristetty yhteen muotolaattaan. Kuvan rakenne muodostuu kahdesta CLT-levystä, mutta yhdestäkin CLT:stä tai kipsilevy-rankarakenteinen seinäkin tulevat luonnollisesti kyseeseen.

Kiinnittämällä viereiseen laattaan toinen seinänpuolikas saadaan hyvin ääntä eristävä huoneistojen välinen seinä. Laatat tai seinät eivät ole kiinteässä yhteydessä toisiinsa laattojen alla olevan joustavan materiaalin (kuvassa valkoisella) ansiosta. Näin äänivärähtelyt puolikkaiden välillä vaimenevat ja äänieristys saadaan hyväksi.

Perusteita:

  • Helppo ja tukeva kiinnitystapa, edulliset osat (teräksiset kulma- tai T-listat + ruuvit)
  • Puolikkaiden kytkemättömyys on tarpeen äänieristyksen kannalta (estetään äänivärähtelyn eteneminen rungon kautta)
  • Sekä seinän ala- että yläpäässä äänivärähtely joutuu kulkemaan joustavan välimateriaalin kautta raskaaseen välipohjalaattaan ja siitä taas joustavan materiaalin kautta toiseen seinänpuoliskoon, mikä vaimentaa tehokkaasti värähtelyn kulkeutumistahuoneistojen
  • Sisäinen väliseinä voidaan kiinnittää vain yhteen laattaan, ts. se on puolet huoneistojen välisestä seinästä + toisen puolen pintamateriaali
  • Muut edut, ks. ikkuna- ja ulkoseinäelementit
Tutkittavaa:
  • Samat kysymykset tiiviyden ja tuennan suhteen kuin ulkoseinäelementtien kohdalla.