Kotelorakenteiset pilarit.
Käännetään pystyyn saranoiden varassa. Alhaalta jäykkä pulttikiinnitys, ylhäällä joustava.

Perusteita:
 • Kotelorakenteiset, yhdeltä sivultaan avattavat pilarit mahdollistavat pystyviemäreiden sijoituksen niiden sisään, jolloin tilaa säästyy ja pilarin massiivisuus toimii samalla äänieristeenä
 • Pilarin keskiosalla ei ole juuri merkitystä nurjahduskestävyyteen eli materiaalista siellä ei olisi hyötyä
 • Alapään jäykkä kiinnitys jäykistää rakennetta ja yläpään joustavuus estää äänen sivutiesiirtymän ylempään laattaan ja sitä kautta ylempään huoneistoon ja päinvastoin
 • Pääjäykistys sivusuuntaisille kuormille tehdään hissi- ja porraskuilulla, jolloin muut osat jäävät mahdollisimman muuntojoustaviksi ja arkkitehtuuriltaan vapaiksi
 • Tietyillä kiinnittimillä joustavan kiinnitykseen saa tehtyä siten, että normaalikuormituksessa kiinnitys joustaa, mutta esim. kovalla tuulikuormalla joustovaran loputtua kiinnitys toimii kuten kiinteä liitos ja jäykistää siten rakennetta
 • Samaa joustavasta jäykäksi muuttuvan kiinnityksen periaatetta voi soveltaa monessa muussakin paikassa. Ts. normaalitilanteessa kiinnitys on löysä estäen äänen kulkeutumisen, mutta kuormituksen kasvaessa kriittiseksi "jousi pohjaa" ja ko. rakenneosa muuttuu osaksi kantaa rakennetta.
 • Verrattuna tilaelementtimäisempään toteutukseen kiinteillä pilareilla/seinillä, kääntyvät pilarit säästävät huomattavasti tilaa kuljetuksessa
 • Pilarit saa pystytettyä työmaalla nopeasti ja turvallisesti
 • Pilareiden väliin voi niin haluttaessa kiinnittää myös (ulko)seinää/ikkunoita tai ainakin tilapäisen kehikon ja kankaan, jolloin rakennus nousee säältä suojaan erittäin nopeasti
 • Pulttikiinnitys mahdollistaa myös laatan ja pilareiden saattamisen helposti takaisin kuljetuskuntoon. Tämä on tarpeen esim. tilapäisissä koulurakennuksissa, jotka siirretään uuteen käyttöön väistötilatarpeen päätyttyä. Samoin sesongin mukaan siirrettävissä majoitustiloissa tämä on merkittävä etu.
 • Palon leviäminen viemäriä pitkin voidaan estää esim. palokatkomassoilla tai johtamalla viemäriin ylhäältä runsaasti vettä palotilanteessa
Tutkittavaa:
 • Pilarin materiaalit, mahdollisesti jokin yhdistelmä (puu-betoni-teräs) olisi paras kestävyyden, mittojen ja ulkonäön puolesta?
 • Puuta näkyville pinnoille ulkonäön vuoksi ja suojaamaan palolta (hidastamaan lämpötilan nousua), teräsbetonia sisälle kantavuuden ja ääneneristyksen nimissä?
 • Sopiva kytkennän jäykkyys rinnakkaisten/päällekkäisten pilareiden ja laattojen välillä äänen sivutiesiirtymän estämiseksi?
 • Riittääkö pelkkä hissi-/porraskuilu jäykisykseksi vai tarvitaanko lisäjäykistyksiä esim. kantavien väliseinien muodossa? Voisivatko em. jäykistävät, kiinteät väliseinät olla hissi-/porraskuilun vieressä, jolloin rakennuksen ulompi osa säilyisi kuitenkin mahdollisimman vapaasti jaoteltavana?
 • Miten lujuuden, jäykkyyden, palosuojauksen ja äänieristyksen kannalta kannattaa ratkaista pilareiden ja laatan sekä alakaton liittymädetaljit?
 • Toimiiko saranaidea käytännössä kuinka hyvin ajankäytön ja turvallisuuden kannalta?