Muotolaatat, jossa nappulakuvio tai vastaava

Kuvassa yksi mahdollinen versio muotolaatasta. Nappulat voivat olla myös huomattavasti suurempia. Laatan koko voi olla esimerkiksi 400 * 400 * 80 mm. Laatta on mallisuojattu.

Perusteita:
 • Nappuloiden yläpinnat muodostavat kantopinnat lattiapinnoitteelle
 • Nappuloiden välistä voi vetää sähköjohdot sekä käyttövesi- ja lattialämmitysputkiston helposti ja käytön aikanakin muunneltavasti. Pyöristyssäde voi olla sama kuin ko. putkien minimitaivutussäde.
 • Yläpinnoilla voi olla kumityynyt tai vastaavat, jos se on askelääneneristyksen vuoksi tarpeen. Ovat asennettavissa myös jälkikäteen.
 • Mahdollinen vuotovesi valuu väleistä teräskouruihin ja hallitusti pois vesivahinkoa aiheuttamatta.
 • Kuvissa muotolaatoissa ei vielä ole päätypontteja ja vesiuria, mutta tiiviyden kannalta sellaiset tarvitaan
 • Laattojen koko ja paino mahdollistavat niiden nostamisen pois käsin, esim. putkituksia muutettaessa ja rakenteiden kuntotarkastuksessa
 • Laattojen saumojen ei-ilmatiiviys ei ole merkityksellistä ääneneristyksen kannalta, koska tällaisessa rakenteessa eristys on kriittisimmillään matalilla taajuuksilla ja niillä pienet raot eivät ole merkityksellisiä
 • Huoneistojen välisen väliseinän kohdalta sopivasti muotoillut alaosat voi laittaa alkamaan muotolaattojen päältä siten että kaksiosaisien seinän toinen puoli on toisen muotolaatan päällä ja toinen toisen. Seinänpuoliskot eivät ole lainkaan kosketuksissa toisiinsa muuten kuin lattian/katon vaimennusmateriaalien kautta. Tällöin äänisilta katkeaa ja eristys on hyvä.
 • Muoto on valukappaleena toteuttavissa sarjatuotantona käytännössä samaan hintaan kuin tasainen laatta
 • Vain 1-2 laattatyyppiä riittää, normaali ja mahdollisesti reiällinen viemäri- ja IV-putkien läpivientiä varten. Reiän voi tehdä toki erikseenkin ja ko. reiällisen laatan paikkaa vaihtaa tarpeen mukaan.
 • Laatan pienehkön koon ja helpon vaihdettavuuden vuoksi sen raaka-aineena voidaan kokeilla uusia materiaaleja kuten geopolymeereja
Tutkittavaa:
 • Muotolaatan optimimuoto?
 • Vaimennusmateriaalin paras paikka ja jäykkyys askel- ja ilmaääneneristävyyden kannalta?
 • Kannattaako laattojen alapinnassa olla kerros villaa sen tiivistämiseksi kevytsorakerroksen pintaa vasten?
 • Mikä on päätyponttien ja vesiurien sopivin muoto tiiviyden, käsiteltävyyden ja valmistustekniikan kannalta?
 • Onko laataston lievästä epätiiviydestä käytännön äänieristykselle haittaa?
 • Toimiiko huoneistojen välisen väliseinän tuenta mainitulla tavalla ääniteknisesti ym.?
 • Muodostaako pintalattian alainen, nappuloiden välissä oleva tila paloturvallisuusriskin?
 • Jos muodostaa, voiko sitä torjua joustavin tai paisuvin palokatkotiivistein, maalein tms.?