Kiertotalous

Muuntojoustokonseptiin ja myös energiantuotantoajatuksiin liittyy vahvasti kierrättäminen. Ajallisesti, laadullisesti tms. vaativista, ”välttämättömistä” toimista jää usein käyttämättömiä resursseja, kapasiteettia tms. Näitä pitäisi hyödyntää niin paljon kuin mahdollista.

Taulukossa alla on esimerkkejä tällaisista ylijäämien tai sivutuotteiden kierrätysmahdollisuuksista. Korostan taas sitä, että kyse on pitkälti tasapainosta. Joissakin asioissa se on mitä todennäköisimmin päässyt keikahtamaan pahastikin vinksalleen. Taulukossa oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa olevia asioita ei siis suinkaan tule mustavalkoisesti ja jyrkästi kieltää, mutta niiden määrän vähentäminen olisi kuitenkin suotavaa esimerkiksi ihmisten henkisen ja fyysisen terveyden sekä ympäristön kannalta. Asiat ovat tarkoituksella varsin vaihtelevia ja merkitykseltään eri suuruisia, mutta toivon ko. vaihtelevuuden herättävän ajatuksia aiheesta.

Uskon vapaaehtoisuuteen, toisin sanoen asioiden pakottaminen ei toimi kuin ehkä hetkellisesti ja on harvemmin mukavaa sille, joka sen kohteeksi joutuu. Tästä juontaa sanavalinta kahdessa oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa, eli se että valinta ratkeaa houkuttelevuuden perusteella. Asiat, joita uhkaa olla liian vähän, pitäisi saada houkuttelevammiksi esimerkiksi hinnoittelun, mainonnan, keskustelun virittämisen tms. avulla. Ja toivoa, että nämä toimet ohjaavat oikeaan suuntaan tilanteen korjaamiseksi. Itse tehty valinta on henkisesti kestävä valinta.

Esteenä em. kierrätyksen onnistumiselle saattaa olla mm. sosiaalisen statuksen tavoittelu. Kierrätetyt asiat eivät aina ole niitä arvostetuimpia, erityisesti ”hieman mutta ei riittävästi” vanhentunut koetaan usein varsin vähäarvoiseksi.

Lisäksi tietoisuus sopivista hyödyntämättömistä resursseista saatta olla heikkoa. Tietoa ehkä ei ole ylipäätään tai sitten on epävarmuutta ko. resurssien sopivuudesta ajallisesti, paikallisesti, laadullisesti tms. Netti ynnä muut apuvälineet toivottavasti saavat vapaan resurssin ja mahdollisen käyttäjän löytämään toisensa paremmin. Ylijäämäenergioissa tämän kohtaanto-ongelman ratkaiseminen voi onnistua automatiikan avulla helposti, koska tuotteet ovat vakioisia, helposti mitattavia ja siirrettäviä. Eikä niihin liity statusfunktiota. No, aurinkopaneeli seinässä voi olla statusesine, mutta ehkä tällainen statuksen esittely sallittakoon?

Yleisesti ottaen asenneilmapiirin tulisi muuttua suotuisammaksi kierrätettyjen asioiden käyttämiselle, vaikkapa tavalla tai toisella viestimällä siitä, että ihmisarvo ei synny kuluttamalla. Vaurauden ja pystyvyyden esittely kalliiden ”priima”-esineiden avulla on toisaalta niin vanha perinne, että ihan heti siitä tuskin päästään irti. Ilmapiiri on kuitenkin ehkä jopa nopeastikin muuttumassa. Oma teoriani asiasta on, että kun vaurautta on tietyn tason yli, se kärsii inflaation ja menettää merkityksensä. On hassua esitellä materiaalista varallisuutta, kun rojua alkaa yhdellä sun toisella olla joka nurkassa liikaa. Vaihtelu ihmisten välillä on tietenkin suurta, tässäkin asiassa.

Päätoiminto,
"välttämätön"
Mitä jää yli tai avoimeksi mahdollisuudeksi Sivutuotteen käyttömahdollisuus Valinnan ratkaisee se,
kummat näistä ovat houkuttelevampia:
nämä, jota saisi olla enemmän...


...vai nämä, joita voisi olla vähemmänkin?
Liikunta osana terveyden ylläpitoa Lihasten tuottama mekaaninen energia Liikkuminen paikasta toiseen Kävely, pyöräily (ja joukkoliikenne osana matkaketjuja) Autoilu ainoana tapana liikkua paikasta toiseen
Sähköntuotanto tuulella, auringolla ja ydinvoimalla "joustamattomien" kulutusten kattamiseksi Ylijäämäsähkö tiettyinä hetkinä Rakennusten lämmitys, jäähdytys ja osa sähkönkäytöstä
Lämpöpumpun ja sähkölämmityksen käyttö sähkön ylituotannon aikaan
Lämpö- ja kylmävarastot
Matalalämpötilalämmitys
Sähkölämmitys tai lämpöpumppu silloin kun joudutaan polttamaan jotakin sähkön tuottamiseksi


Sähköntuotanto lämpövoimalaitoksissa edellisiä täydentämässä Lämpöä Rakennusten ja teollisuusprosessien lämmöntarve Sähkön ja lämmön yhteistuotanto silloin kun sähköä pitäisi tuottaa polttamalla jotakin joka tapauksessa
Varastot, matalalämpötilalämmitys
Polttamalla tapahtuva energiantuotanto silloin, kun sähköstä olisi ylituotantoa
Aurinkoenergian tuottaminen Aurinkopaneelit "Tavallinen" seinä- ja kattopinta
Suoja säätä vastaan, turvan antaminen
(=asunnot, toimitilat ym.)
Rakennusten fyysinen olemassaolo Ympäristön visuaalisen, akustisen, ilmastollisen ja mielellisen laadun parantaminen Ympäristöä sopivalla tavalla täydentävä rakennus, joka toimii meluesteenä ja tuulisuojana. Harmonia kerralla aistittavan kokoisella alueella, suuri monimuotoisuus laajemmalla alueella. Tylsyys, räikeys, yksitoikkoituus, sotkuisuus, sekavuus, heikko orientoitavuus, salaperäisyyden puut, ajatuksen vapauden tukahduttaminen liiallisilla ärsykkeillä

Historian säilyttäminen elävänä Alkuperäisyys Purkaminen, olemuksen muuttaminen esim. muodistamalla
Mitä erilaisimpien käyttötarkoitusten mahdollistaminen Muuntojoustavuus, monipuolisuus Ennalta määrätyt, kiinteät asumisen tai työnteon "perustilat"
Kokeilut, erityisesti ennen tekemättömät Oppiminen, kokemusten jakaminen Mahdollisuuksien selvittäminen, ennakkoluuloton kokeilu, rohkeus Asioiden tekeminen kuten ennenkin, tavallisuuden tavoittelu, vaikeneminen
Hankinnat yleensä (rakennukset, infra, tavarat) Asioiden tekeminen hyvin Ympäristön (tässä etenkin mielellisen) laadun parantaminen,esimerkin näyttäminen Kaikkien ihmisten arvostaminen, moninäkökulmaisuus, keskustelu, Rimaa hipoen-toteutukset, hierarkkinen ajattelu ("ylempien" mielistely), oman vallan korostaminen, sektoriajattelu, vaikeneminen
Hyödykkeiden kestoajan täysimääräinen hyödyntäminen Kierrätys, yhteis- ja monikäyttö Toimivat käytetyn tavaran markkinat, yhteiskäyttöpalvelut Hyödykkeiden hankkiminen vain itselle ja vain yhteen käyttötarkoitukseen, sivutuotteiden hylkääminen