Välipohjalaatan tavoitteita

 • Väliseinien ja LVIS-asennusten paikat lähes täysin vapaasti valittavissa ja muutettavissa koko rakennuksen elinkaaren ajan
 • Täysin avattavissa jälkikäteenkin. Ei rakenteita, jotka ovat tarkastus- ja korjausmahdollisuuden ulottumattomissa. Bonuksena tästä, helppo rakenteellinen muunneltavuus antaa laajoja mahdollisuuksia T&K- ja opetustyöhön.
 • Jäykkä ja paljon kuormaa kantava, ei värinäongelmia
 • Paloturvallinen. Palamattomia materiaaleja ja riittävän massiivisia puuosia, joissa hiiltymämitoitus antaa pelivaraa.
 • Kosteusvarma, myös vesivahinkotapauksissa ja silloin, kun (paloturvallisuuden edistämiseksi herkästi laukeavia) sprinklereitä joudutaan käyttämään.
 • Ilma- ja askelääntä erittäin hyvin eristävä
 • Äänen ja palon kulkeutumista vaakasuunnassa eristävä toisin kuin ”tavallinen”, avoin aluslattiarakenne
 • Sellainen lämmöneristys, että välipohja voi tarvittaessa olla erottamassa ulko- ja sisätilaa tai vähintäänkin erilämpöisiä sisätiloja
 • Laatan tulisi olla niin leveä kuin sujuvan kuljetuksen puolesta mahdollista. Myös pituus kannattaa maksimoida. Se määräytyy kuljetusrajoitteiden lisäksi kantavuuden ja etenkin värinämitoituksen mukaan.
 • Kuiva rakennustapa, valukappaleiden tulisi olla tehtävissä erikseen etukäteen
 • Mahdollisimman pitkälle integroitu talotekniikka, sekin standardisoitu lukuun ottamatta tapauskohtaisia ja aina tarpeen tullen muunneltavissa olevia LVI-reitityksiä laatan sisällä.
 • Kaikki osat helposti irrotettavissa ja eroteltavissa eli hyvin uusittavissa ja kierrätettävissä
 • Pitkä käyttöikä, ei lähtökohtaisesti nopeasti vanhenevia ja kuluvia ratkaisuja tai materiaaleja
 • Hinta riittävän edullinen (valmistuskustannukset + huoltokustannukset)
 • Huolella suunniteltu ja kokeiltu rakenne, joka mahdollistaa tilojen käyttötarkoituksen ja seinärakenteiden suuretkin muutokset. Välipohja on siis kriittinen, asiantuntemuksella suunniteltu ja kokeiltu osa (tukiosa). Seinärakenteet ja sisustus puolestaan ovat rakennuksen käyttäjien päätettävissä, vähemmän teknistä osaamista vaatien (muunto-osa/sisävarustus).